Jelen Jogi Nyilatkozat tartalmazza a MAGYAR ONLINE KIADÓ – Diviaczky Gabriella e.v. (Székhely: 1193 Budapest, Táncsics Mihály utca 2. 1/1. ) Nyilvántartási szám: 52983607 (a továbbiakban: Üzemeltető) által a konyvelokiajanlo.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) használatára vonatkozó feltételeket. A weboldal megnyitásával Ön az alábbi feltételeket elfogadja. Amennyiben a feltételekkel nem ért egyet, kérjük ne nyissa meg weboldalt.

1. A weboldalt Ön kizárólag saját felelősségére használhatja.

2. A weboldalon kívülálló felektől származó, tájékoztató jellegű információkat tartalmaz. Az Ön felelőssége, hogy a weboldalunkon található adatokat, információkat, linkeket, hivatkozásokat ellenőrizze, mielőtt felhasználná azokat. Az Üzemeltető nem felel azokért a veszteségekért, költségekért és károkért, amelyek a weboldal használatával összefüggésbe hozhatóan keletkeznek.

3. Az Üzemeltető nem felel a weboldalon található linkeken elérhető internetes oldalak tartalmáért. Ön a saját kockázatára látogatja meg a weboldalon található linkeken elérhető internetes oldalakat, használja bármelyik terméket vagy veszi igénybe bármelyik szolgáltatást.

4. A weboldalon elérhetővé tett tartalom tekintetében Társaságunk az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el. A jogszabályt sértő információról történő tudomásszerzése esetén a 13. § szerint intézkedik az adott információ és az információra mutató link eltávolításáról.

5. A weboldal használata során az Üzemeltető tudomására jutott személyes adatok kezelésére a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései vonatkoznak.

6. A www.konyvelokiajanlo.hu URL címen elérhető portál tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül tilos a Weboldal tartalmának tükrözése, technikai művelet segítségével a nyilvánosságra hozatala, újra közvetítése, részének vagy egészének (szöveg, grafika, fotó, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) bármilyen technikával történő feldolgozása, másolása, értékesítése.

7. A weboldal vonatkozásában keletkező jogvita esetén, a magyar jog az irányadó.
 

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

A jogszabály aktuális állapota:
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól